С половин милион евро беше възстановено екоравновесието на дунавския остров Алеко. Залесени са 120 декара гори с местни дървесни видове, които ще помогнат за опазването на биоразнообразието в района.

Дунавският остров Алеко дълги години се е използвал за промишлено отглеждане на тополи. Преди пет години те са изсечени, за да бъдат засадени на тяхно място характерни за страната ни дървета, каквито са изискванията на НАТУРА 2000.

Виктор Михайлов, заместник-директор на Регионална дирекция по горите-Русе: Местната растителност е в най-ниските места, които се заливат повече от 3 месеца в годината - бяла върба, черна топола.

Черната топола и бялата върба ще попречат на екзотичните дървета, които виреят по нашите географски ширини да превземат крайречни територии. Премахването на ненужната растителност става по т. нар. Саарландски метод, при който кората на дървото се нарязва напречно и така то загива по естествен път.

Кирил Ташев, главен експерт в Изпълнителна агенция по горите: Изключително агресивни видове имаме, като аморфа, като американски ясен, като други видове, които навлизат в нашата природа, заемат тези местообитания и губим биоразнообразие.

Очакванията на специалистите са до 30 години остров Алеко да има естествена гора.