Ботаническата градина в Пловдив има шанс да бъде възстановена. За да се случи това обаче, първо трябва да се изгради ограда, която да спре набезите на вандали, които сега изхвърлят боклуци там.

Пловдив

Ботаническата градина е под управлението на Аграрния университет в Пловдив и е изцяло държавна собственост.

Проф. Христина Янчева - Ректор на Аграрен университет - Пловдив: "През 1946 г. тя е предоставена от временната общинска управа на Агрономическия факултет на Държавния университет в Пловдив, през 2000-та година тя преминава като държавно-публична собственост на Аграрния университет,който е наследник на ВСИ."

От години градината не е поддържана. Не се охранява и няма ограда, затова безпрeпятствено в нея влизат вандали.

Величко Родопски - Помощник-ректор на Аграрен университет - Пловдив: "Ние само я поддържаме, чистим я. Много изхвърлят боклуци, няма как да я охраняваме, щото е 113 дка."
Проф. Христина Янчева - Ректор на Аграрен университет - Пловдив: "Ние от доста години сме загрижени за това какво се случва с Ботаническата градина, но ако тя не бъде оградена, няма как да възстановим колекциите и да работим със студенти и научни работници в тази градина."

От кметството в район "Тракия" вече са изработили проект за ограда. Нейното поставяне ще струва около 200 хиляди лева.

Иван Тотев - кмет на Пловдив: "За следващата година аз ще предложа на Общинския съвет да бъде заложена сума, която да има отношение към старта и възстановяването на ботаническата градина в Пловдив."

От Общината обаче имат и условие, а то е Аграрният университет да премахне строителния магазин, който попада в терена.

Величко Родопски - Помощник-ректор на Аграрен университет - Пловдив: "Под наем е магазинът, няма да удължаваме договора за наем и всеки момент, в който кметът е готов да помогне, ще прекратим договора."

От Аграрния университет са изработили проект за бъдещата визия на Ботаническата градина. Предвижда се освен да бъдат посадени нови и възстановени старите растения, да има езеро и дори стена за катерене.

Проф. Христина Янчева - Ректор на Аграрен университет - Пловдив: "Ще бъдат направени пътеки и градински център и оранжерии, където ще се поддържат и размножават видовете растения."
Величко Родопски - Помощник-ректор в Аграрен университет - Пловдив: "Ще направим една сграда, която ще бъде учебно-информационен център. Ще има хора, които ще обясняват тези дървета какво представляват, и отделно може би ще има магазин, в който да се продават сувенири на град Пловдив и на университета."

За да се възстанови градината обаче, ще са необходими около половин милион лева. За да ги набавят, от университета ще кандидатстват по различни проекти и се надяват на финансиране от държавата.