Преизбраният председател на Синдиката на българските учители (СБУ) Янка Такева заяви в студиото на „Още от деня“, че ще се изискат законови промени, които да насърчават родителите на деца в рискови групи да ги изпращат на училище. Тя също така се обяви против даването на безотчетни пари на родителите с тази цел, а вместо това тя настоя във всяко училище да има социален работник, който да разпределя парите според нуждите на децата.

Преизбраният председател на СБУ Янка Такева коментира още, че родителите, които не изпращат децата си на училище, не трябва да получават детски надбавки, и че този въпрос ще бъде повдигнат на предстоящата среща с началниците на регионалните управления на образованието. Тя обяви, че учителите не могат да се справят сами с онези деца от рискови групи, които не посещават училище.

Защо българските ученици имат все повече учебници и все по-малко знания?

Защо българските ученици имат все повече учебници и все по-малко знания?

Тази седмица започна кандидатстването за първокласниците в училищата. Това провокира много дискусии за качеството на образованието у нас. Защо ученици...

Сред заслугите на Синдиката неговият председател посочи въвеждането на училищни автобуси в отдалечени населени места, компютъризирането на училищата, въвеждането на строга система за квалификация на учителите, национална програма за ремонти, саниране и реконструкцията на училищата, учителския пенсионен фонд.

Янка Такева, председател на СБУ: Синдикатът на българските учители може да се гордее с много неща. Много важно е, че успяхме да разширим работните места с въвеждането на целодневна организация на работа. Ние накарахме висшето образование да промени учебните си програми за подготовката на бъдещите учители, за да бъдат подготвени така, че да се формира толерантно гражданско общество.

По въпроса с подготовката на българските учители Янка Такева добави, че те са сред най-добре подготвените учители в Европа.

95 от учителите имат магистърска степен, 32 процента имат висока квалификационна степен и 12 процента имат второ висше образование.

Младите учители у нас са под 5 %

Младите учители у нас са под 5 %

Привличането на млади учители в българското училище, които сега са под 5 процента, може да се случи с добра мотивировка и с работни заплати, кореспонд...

Тя обяви, че високата средна възраст на българските учители е „мантра“ и че в сравнение с останалите европейски страни, всички от които страдат от демографски проблеми, проблемът не е сериозен. Тя отбеляза като проблем обаче мотивацията на млади учители да постъпват в системата на образованието, но начерта посока за справяне с това.

Но младите учители не искат да влязат в училище, заради тормоза и стреса. От Синдиката внесохме предложение да се криминализира нападението върху учител, психическо и физическо.

Янка Такева оцени повишаването на учителските заплати с 15% от септември месец като „добро начало“, но подчерта, че синдикатът ще настоява за „рязко увеличение“ на доходите на учителите и издръжката на училищата и детските градини.

Правителството ще увеличава от 1 септември учителските заплати с около 15 %

Правителството ще увеличава от 1 септември учителските заплати с около 15 %

Ангажимент в управленската програма на правителството е до края на мандата, в четири годишен период, постигане на двойно увеличение на учителските зап...

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители
Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители © БНТ