Просветното министерство качи на сайта си примерни задачи и теми от тестовете по български език и математика за 10. клас, по които да се готвят учениците. Новината съобщи за "По света и у нас" зам.-министърът Таня Михайлова. За първи път тази година и десетокласниците ще се явяват на Национално външно оценяване. Изпитите ще се проведат на 9 и 11 юни в два слети учебни часа. За първи път в четвърти клас пък отпадат две от "малките матури ".

Още от Елиана Димитрова.

За първи път тазгодишните десетокласници ще завършат Първи гимназиален етап. Затова ще имат задължителни изпити, чиито параметри вече са ясни.

Изпитите по български език и по математика след десети клас ще са с продължителност час и половина. Тестът по български ще е от 23 въпроса, а този по математика - от 17.

От качените модели става ясно, че задачите по български ще са с избираем, кратък свободен отговор, разширен свободен отговор, за редактиране и за създаване на текст. Авторите са от Паисий Хилендарски до Йордан Радичков. По математика 15 задачи са с избираем, а 2 с разширен свободен отговор.

Венелина Николова, директор на 125-то СУ: Смятам обаче, че едно изпитване по български език е достатъчно, според мен е не е необходимо всички да бъдат изпитвани по математика.

Оценките ще са в точки, ще се вписват в Удостоверението за завършен Първи гимназиален етап.

Таня Михайлова, зам.- министър на образованието и науката: Те са необходими на учениците от Обединените училища, които ще кандидатстват по допълнителния държавен план-прием.

Точките няма да се вписват обаче в дипломата след 12. клас, там ще има оценки само по профилиращите предмети.

Ако ученик се е профилирал обаче в природни науки, а после реши да учи история, университетите обещават да приемат и оценките от 10. клас.

Таня Михайлова, зам. министър на образованието и науката: Имаме уверения от Университетите, че няма да има проблеми никакви за учениците.

В четвърти клас тази година отпадат "малките матури" по "Човекът и обществото" и "Човекът и природата".

Емилия Найденова, начален учител: Самото натоварване на децата ще бъде много по-малко.

Изпитите по български и математика обаче са увеличават от 40 на 60 минути. Тази година отпадат задължителните и сложни за попълване тематични разпределения. Учителите вече ще имат по-голяма свобода, например да отделят повече от един урок за дадена тема или да намалят друга.

Емилия Найденова, начален учител: Огромна тежест беше, защото писането беше неистово.

Така министерството прави стъпка за намаляване на административната тежест в училище, но отговорността учителят да предаде съвестно материала остава.


Вижте цялото интервю със зам. - министър Таня Михайлова за новите изпити след 10. клас, за "малките матури" в 4. клас, за отпадането на тематичните разпределения, в колко училища ще продължат ремонтите преди началото на учебната година и колко ще бъдат първокласниците тази година.