След наводнението през февруари 2015 година приливникът на съоръжението е в критично състояние. Ако скоро не бъде ремонтиран, при по-интензивни дъждове може да наводни населените места в района.

Преди две години водната стихия нанесе сериозни поражания върху преливника на язовира. Тогава през него преминаха 105 кубически метра в секунда. Водата измести бетонна плоча с дебелина 25 сантиметра и изрови терена под нея.

Даниела Янкова – главен инженер на “Напоителни системи”:

"По-голяма щета беше нанесена в енергогасителя на приливника. Там имаме разрушения с изнасяне на дънна плоча с площ около 300 метра квадратни, проявява сесилата на водната стихия се е проявила изключително много разхвърляйки облицовъчни плочи с дебелина 60 см".

„Елешница“ е и един от най-опасните язовири в страната, защото е водосбор и нивото на водата бързо се покачва.Ремонтът на съоръжението е наложителен, тъй като при обилни валежи, може да се разруши напълно и крие риск за язовирната стена. А това е потенциална опасност за близките населени места.

Даниела Янкова – гл. инженер на “Напоителни системи – Черно море”:

"Три населени места ще бъдат подложени на прякото въздействие на ударната вълна от водните маси, които ще се излеят по поречието на река Елешница и ще стигне до река Камчия. Непосредствено село Гроздьово, село Нова Шипка, село Дъбравино са с пряка заплаха за населението".

От Напоителни системи във Варна два пъти кандидатстват с проект пред Междуведомствената комисия за финансиране на ремонта на съоръжението, но до този момент средства не са отпуснати.

Даниела Янкова – главен инженер на “Напоителни системи – Черно море”:

"По окончателната сметка за обекта необходимите средства възлизат на 700 070 лева с ДДС".

Ако ремонтът сега ще струва хиляди левове, след време ще са нужни милиони, казват специалистите. Те са притеснени, че всеки проливен дъжд е потенциална заплаха за язовирната стена на “Елешница”.