През 2018 г. аварийно спасителните екипи на Столичната община са реагирали на 1860 сигнала. Почистени са 16 км затлачени речни корита. Столичният кмет Йорданка Фандъкова провери готовността на екипите за реакция при извънредна ситуация.

През 2019 г. по план ще бъдат почистени 70 км, като за това са предвидени 1,7 млн. лева.

Столичният кмет Йорданка Фандъкова провери готовността на дирекциите „Аварийна помощ и превенция" и „Околна среда" за готовността им при спешни ситуации. Целта е да се установи дали те са готови за предприемане на мерки и организиране за реакция при повишаване на нивата на реките и язовирите заради топенето на снеговете в столицата.

Това е един от приоритетите на общината, която следи и в реално време нивата на реките и язовирите на територията на София.


Йорданка Фандъкова, кмет на София: Превенцията е ключова задача и затова съм възложила денонощно наблюдение и почистване на шахти и оттоци. Четири екипа следят денонощно ситуацията.