Искането на българските евродепутати да отпадне механизма за наблюдение на България от Европейската комисия не зависи от нито един от българските национални органи. Решението ще се вземе на европейско ниво, коментира председателят на комисията по правни въпроси към ВСС Юлиана Колева. Според нея този мониторинг означава, че България и Румъния не са равнопоставени на останалите страни.

Юлиана Колева, председател на комисията по правни въпроси към ВСС: Мониторингът означава, че нашите съдебни система не са адекватни на тези в останалите европейски държави. Това действително е ефект от мониторинга, който се отразява много неблагоприятно в нашата система, защото когато сравним данните, които имаме с останалите национални системи, се вижда, че по много показатели данните от нашата съдебна система е доста са много по-добри от данните на старите демокрации със стари съдебни системи. От тази гледна точка този мониторингов доклад може би трябва да се концентрира върху тези части и въпроси на правосъдието и вътрешния ред, в които действително има остри проблеми и недостиг на европейски стандарти.