Продължава спорът между синдикати и работодатели за съществуването на клас "прослужено време". В "Денят започва" от Асоциацията на индустриалния капитал заявиха, че трябва да се промени начина, по който се формира добавката за стаж към заплатата. Синдикатите настояват тя да се запази.

Ваня Григорова, КТ Подкрепа: За да стигнем до някакво решение трябва или ние да се примирим с отпадането на класа, или те трябва да плащат нормални заплати, няма как да се случи.
доц. Теодор Дечев - Асоциация "Индустриален капитал": Никой не говори за премахване на добавката за прослужено време и стаж. Става дума за нейния задължителен и фиксиран характер. Тезата на работодателите е, че всички видове надбавки, средства за мотивация, трябва да бъдат обект на договаряне в колективни трудови договори без значение на какво ниво.