Темата "за" и "против" Истанбулската конвенция и общественото ѝ обсъждане коментираха в студиото на "Още от деня" д-р Борислав Цеков, член на правните съвети при президента и омбудсмана и доц. Алексей Пампоров от БАН.

д-р Борислав Цеков, член на правните съвети при президента и омбудсмана: Това обсъждане е закъсняло и постфактум и след като възникна едно обществено напрежение, противоречия и полемики, не се прави ефективно обсъждане. Големият укор от моя гледна точка е към Министерството на правосъдието, което в ранните етапи на обсъждане, на подготовка за ратификация и т.н. са провели обсъждания в един доста ограничен експертен кръг с организации, които имат своето място, но изразяват частични интереси, отделни социални групи, а не е потърсен плурализма. За мен те са една отделна, малка част от обществото, а организации, институции, включително вероизповеданията и БПЦ, които са легитимен глас и би трябвало да бъдат считани за легитимен глас в демократичната обществена дискусия, защото изразяват мнението, ценностната ориентация на значителни части от обществото, не са поканени.

доц. Алексей Пампоров, БАН: Обсъждането не е закъсняло, то е изненадващо и ненужно в някакъв смисъл. Защото такива обсъждания имаше много отдавна през последните 3-4 години, включително БПЦ. През 2015 г. БПЦ участва на форуми и представители, които всъщност подкрепят тази конвенция, но не се е чуло. Сега се чу по един погрешно интерпретиран начин. Има много вини в дадения случай. Едната от тях е в превода на "джъндър" и тя не е вина на преводачите, които сега са превели конвенцията. В България, когато термина влиза за пръв път в употреба няма еднозначно превеждане. И когато на преводачите им се наложи да приложат нещо, те не знаят какво да приложат. Терминът "джендър" присъства по няколко начина преведен, което подвежда, поражда объркване.
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Истанбулската конвенция

Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Истанбулската конвенция

В Софийския университет се проведе обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Истанбулската конвенция. На обсъждането присъстваха депутат...