За последните пет години контрабандата на цигари у нас е намаляла с 25% сочи изследване на Института за пазарна икономика. Това е осигурило близо 700 милиона лева допълнителни приходи в бюджета. Постигнатият резултат, според експертите обаче, не трябва да успокоява , тъй като на нелегалния пазар постоянно се появяват нови, специално създадени за контрабандна търговия марки цигари.

Близо 40 % от българите пушат. На практика през последните години всеки трети или четвърти пушач у нас е купувал нелегални цигари. С ограничаването на контрабандата, делът на тези потребители става все по-малък.

А всеки процент намалена контрабанда на цигари осигурява нови 30 милиона лева в бюджета. Кои са причините да намалее незаконната търговия?

Петър Ганев, Институт за пазарна икономика: Едната е засиленият контрол на институциите. След 2015 година във фабриките у нас се засили контрола и не може да излезе непроверена продукция. Освен това с изследването на празните опаковки и събирането им се вижда в кой град има проблем, се търси отговорност и се изискват действия от управата там.

От 20 май у нас е в сила нова европейска система за наблюдение на производството и търговията с цигари. С помощта на уникални кодове с нея се проследява пътя на всяка кутия - от машината през дистрибутора до магазина. Очакванията са така да се свие още нелегалната търговия с цигари.

През последните години има спад и в образуваните дела срещу замесени в незаконна продажба с цигари. За миналата година те са само 240 и то срещу дребни контрабандисти. Ето обяснението на експертите.

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията: Подходът е да накарате участниците на дребно да не се включват в незаконния пазар на цигари, защото това е икономически неизгодно и е рисково.

Въпреки повишаването на акциза, цигарите у нас са далеч по евтини от тези в останалите европейски страни. И все пак остават скъпи за българите спрямо техните доходи.