Специален ден за част от младите хора от СУ „Св. Климент Охридски“: студенти от юридическия факултет, специалност „Право“, ще получат своите дипломи на церемония в Народното събрание. Това се случва за първи път.

Така се създава идеята за държавност и се подчертава важната роля, която СУ „Св. Климент Охридски“ играе за утвърждаването на правовата държава в България, подчерта зам.-деканът на ЮФ към СУ доц. д-р Мартин Белов.

Повече за идеята и бъдещите планове на младите юристи - вижте във видеото.