Университетската болница „Свети Георги” в Пловдив е първото лечебно заведение в страната, което отпуска стипендии за студенти от специалността „Медицинска сестра”. Всички, които спечелят стипендия се задължават да сключат трудов договор с болницата след завършване на обучението си.

Студентите, които кандидатстват ще се борят за 20 стипендии. Ще могат да участват завършилите втори и трети курс с успех над 4,50 от обучението.

Ивелина Божинова – главна сестра на УМБАЛ „Свети Георги” Пловдив: Това е един от начините, по който да осигурим продължителност и в квалификацията и развитието в тази сфера на медицинските сестри и кадрите. Знаете, че възрастовата граница е доста висока, което от своя страна изисква възпитаването и развитието на нови и млади кадри.

Одобрените за стипендии студенти след втори курс ще получават в продължение на две години от 150 до 170 лв. на месец. След трети курс срокът за получаване е една година, но парите са повече – от 180 до 200 лв.

Недостиг на медицински сестри в столичната клиника по детска онкохематология

Недостиг на медицински сестри в столичната клиника по детска онкохематология

За БНТ началникът ѝ проф. Добрин Константинов съобщи, че трудно успява да осигури 24-часово присъствие на сестри. Според него половината от щатните б...

Според работещите в болницата заплатите за медицински сестри са добри – около 850 лв. месечно с допълнителни бонуси, които варират според извършената работа и дежурствата

Екатерина Недева – старша сестра на „Неврологично отделение”: Нашата клиника е спешна клиника, която извършва различен по вид дейности като имаме интензивен сектор, който налага наличието на достатъчен брой специалисти за да може да поемем тази спешност, която е 24 часа в денонощието. Надяваме се чрез тази програма да наберем необходимия брой медицински специалисти.

Студентите, които са получавали две години стипендия ще трябва да сключат с болницата 5-годишен трудов договор, а тези които са били финансирани една година – 3-годишен трудов договор.