Профилът на бежанеца у нас е: млад мъж до 34 г., от Афганистан или от Сирия, отчита Евростат. 1 338 души са потърсили убежище в България за първото тримесечие на 2017

За първото тримесечие у нас са потърсили закрила общо 1 338 души, отчита анализ на Евростат за бежанския поток в страните на ЕС през първите три месеца на 2017 г.

От потърсилите закрила у нас бежанци - общо 1 119 са мъже и 219 - жени, отчита статистиката. Броят на потърсилите закрила мъже до 34-годишна възраст е 1 017 души, на възраст 34-65 г. - около 100, а над 65 г. - едва трима души.

Най-много молби за закрила у нас са подали граждани на Афганистан - общо 605 души, следвани от сирийци - 285 и иракчани - 110.

Единични молби за закрила има от страни като Беларус, Конго, Гвинея, Тунис и Азербайджан.

Молбите на непридружени малолетни деца са били около 200, като лицата от женски пол са едва 3.

Статут на бежанец през първото тримесечие на годината е предоставен на 293 лица, хуманитарен статут - на 324, а на 745 лица е постановен отказ, сочат данните на статистиката.

За сравнение, за същия период в южната ни съседка Гърция са потърсили закрила над 16 хиляди души, от които над 5 300 от Сирия, и по 2 000 души от Ирак и Афганистан.

В Северната ни съседка Румъния са потърсили убежище около 600 души, като най-много са представителите на Ирак /230/ и Сирия /185/.

Граждани на 143 страни са поискали убежище в ЕС през първото тримесечие на 2017 г.

Граждани на 143 страни са поискали убежище за първи път в ЕС през първото тримесечие на 2017 г., отчита Евростат. Сирийците, афганистанците и нигерийците са първите по численост три групи граждани, търсещи убежище, подали съответно 22 500, 12 500 и 11 500 заявления.

От 22 500 сирийци, които са кандидатствали за първи път за убежище в ЕС през първото тримесечие на 2017 г., повече от 40 на сто са регистрирани в Германия /9 700/ и около 24 на сто в Гърция /5 300/. По същия начин около 40 на сто от афганистанците /5 000/ са подали молба за убежище в Германия, докато около 70 на сто от нигерийците /8 000/ са подали молба за убежище в Италия.

През първото тримесечие на 2017 г. държавите-членки на ЕС са постановили 284 750 решения от първа инстанция. От тях 50 процента са положителни, т.е. дават статут на защита на търсещите убежище.

Германия е издала най-много решения от първа инстанция за въпросния период - 192 400 решения, следват Франция - 23 200, Италия - 18 900, Швеция - 11 700, Обединеното кралство - 7 600 и Белгия - 6 200. Повечето решения от първа инстанция в ЕС-28 са издадени на афганистанци - 56 700, следвани от сирийците - 51 000 и иракчаните - 36 400.

В сравнение с населението на всяка държава-членка, най-високият дял регистрирани бежанци за първи път, през първото тримесечие на 2017 г., е отчетен в Гърция - 1 534 първи кандидати на 1 милион жители, следват Кипър /1 308/, Люксембург /1 175/ и Малта /884 /, отчита Евростат.