За шеста година „Галъп интернешънъл“ представи своя годишник „Политическият процес и общественото мнение в България“ през 2018 година.

Той обединява сборник с предимно непубликувани данни и прави анализ на основни тенденции в обществото през миналата година. Сред тях - липсата на доверие в българските институции и по-високото доверие към Европейския съюз. Забележимо по-голям в сравнение с минали периоди е интересът на българите към международната политика. Сборникът предлага и подробен справочник на събитията на миналата година.

Първан Симеонов - изпълнителен директор на "Галъп": Кои бяха най-важните от тях - естествено Европейското председателство и съдбата на Западните Балкани, естествено, случващото се с Македония - страна, с която споделяме обща история и разбира се многобройните скандали.