Представители на 28 държави от Европейския съюз засадиха дръвчета в района на горското стопанство "Рилски манастир". Инициативата е под надслов "За зелена, обединена Европа" и част от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Директорите на горските стопанства на държавите членки взеха участие в кампанията и похвалиха българските институции за грижите, които полагат при опазването на природата.

Рилски Манастир, Рила

На срещата между директорите на горските стопанства в Европейския съюз е обсъдено и бъдещото развитие на горите и мерките, които трябва да бъдат взети за опазването на природата. Всички се обединиха около идеята, че е необходима обща европейска политика при грижите за горите. Споделиха, че са впечатлени от красивата природа в България.

Дан Бургер, ЕК за генерална дирекция "Земеделие": Най- нтересното, което ми направи впечатление многото гори , които имате. Добрия начин, по който ги опазвате, което е важно за целия ЕС и големият процент на горите, които са в "Натура 2000". Също така ми направи впечатление обособните гори във фаза на старост.

В Унгария имат изготвен 100 годишен план, за опазване на горите, чрез който се борят с климатичните промени. През последния век горските масиви там са се увеличили два пъти.

Акош Угран - заместник-държавен секретар по горско стопанство, риболов и лов в Унгария:Подобно на България, 60% от горите в Унгария са държавни. И така ние имаме подобни проблеми в горското стопанство. В Унгария гората представлява 20% от общата територия на страната и ние бихме искали да я увеличим.

Директорите на горските стопанства засадиха фиданки - атласки кедър и бреза, които бяха обозначени с табелките на всяка държава членка на Европейския съюз.

© БТА