Във варненското училище “Найден Геров” откриха първия виртуален кабинет по математика, създаден от ученици. Идеята е уроците да бъдат разработени така, че да са интересни за поколението, което прекарва повече от времето си с телефон или таблет в ръка.

Варна

Учениците сами са разработили интерактивни уроци, използвайки безплатно приложение към най-разпространените оперативни системи за телефон и таблет.

Александър Николаев
“ Аз съм правил тази разработка с мои приятели в проект. Като цяло сме разработили ето тези фигури с “Майкрософт уърлд”, всичко това е с добавки на “Уърлд” и като добавим реалност с програмата “Ауразма”, това оживява.”

При това, работейки по уроците, децата за първи път поне в известна степен влизат в ролята на учители. И това ги кара да си дадат сметка за труда на преподавателите.

Тихомир Стефанов
“Струва ми се доста натоварващо, един вид.”

Проектът вече дава резултати, доказват го високите оценки от последните контролни.

Мария Петрова, преподавател по математика
“Нашата идея е до 12 клас да имаме една много голяма, пълна стена с абсолютно целия материал, качен тук. И това да улесни обучението не само на тях, но и на другите ученици.

Виртуалният кабинет вече предизвика любопитство у седмокласниците.