За завишени норми на естествен уран във водата на първомайското село Брягово, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Пловдив. Забранено е пиенето на вода в селото. Резултатите от взетите проби са потвърдени от Националния център по радиобиология и радиационна защита.

Брягово, Първомай

Изследваната проба показва съдържание на уран 0,047 мг/л при норма от 0,03 мг/л. От кметството са обяснили на хората, че стойностите са завишени според новата наредба, която е променена през 2015 година поради изискванията на Европейския съюз. За това Димитър няма никакви опасения.

Димитър Минко: Много ясно, че ще попаднем в графата негодна, а тя си е същата, ние досега сме я пили, аз гоня 50 години, не съм умрял, така че каква е разликата? Никаква.

Голяма част от хората обаче разчитат на водоноската в селото и стриктно спазват забраната да не пият от чешмите си. Информация за наличието на уран във водата на Брягово има на съобщения, залепени навсякъде.

Татяна Сергеева: Притеснява ни, децата пият оттука.
Наско Георгиев: Казаха, че има уран вътре и си купуваме вода от магазина.

Спаска Топчиева не смее да ползва водата дори за готвене.

Спаска Топчиева: Ходим с шишетата с количката, взимаме си оттам вода и днеска пием от тази вода, даже в момента готвя пак от тази вода. Може да сме на възраст, ама и ние се опасяваме да пием от тази водичка.

Всички хранителни магазини допълнително зареждат минерална вода.

Донка Бойчева - продавачка в магазин: Много вода се продаде, минерална, особено тези по-големите шишета вървят много.

Подобни забрани има още в Пъдарско, Драгойново и Караджалово, които са в същия регион. Здравните инспектори продължават да следят стойностите на урана в тези населени места.

Откриха уран във водата на пловдивското село Брягово

Откриха уран във водата на пловдивското село Брягово

Констатирано е наднормено наличие на уран във водата в село Брягово, община Първомай, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. Поради наличието на...