Водата в над 50 села в кърджалийските общини Момчилград, Кирково и Джебел е забранена за пиене, съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

Момчилград Кирково Джебел

От екоинспекцията в Смолян казаха, че източник на замърсяването е хвостохранилището Ерма река над Златоград, което след дъждовете е преляло и е замърсило реките Голяма и Върбица. За анализ са взети водни проби. Превантивно е спряно захранването с вода на Златоград и село Старцево от кладенците, черпещи вода от река Върбица. Заради замърсяването утре в Златоград ще има извънредно заседание на Общинския съвет.