Със заповед на Министерството на околната среда и водите се въвежда забрана на всякакъв вид лесовъдски дейности в горски насаждения на възраст над 100 години. Това заяви в Кюстендил директорът на Югозападно държавно предприятие инж. Дамян Дамянов. Старите насаждения придобиват статут на резервати с цел запазване на видовото, растителното и животинско разнообразие в естественият му вид.

Близо 20700 хектара са горите във фаза на старост на територията на Югозападното държавно предприятие, а това са 20% от вековните гори в цялата страна ,които са малко над 100 хиляди хектара.

„ДЛС Осогово" в Кюстендил е сред стопанствата с най-много многовековни гори на територията на България като само 110 декара са в землището на село Богослов.

Във вековните гори се запазват определени растителни и животински видове.Горският бегач и сивият кълвач са сред най-често срещаните птици обитаващи територията на лесовъдно стопанство "Осогово".Те са защитен вид и са в Червената книга на България.