Здравното министерство с мерки за осигуряване на 24-часов достъп до медикаменти. Идеята е в областните центрове без денонощни аптеки, съществуващите да дежурят и през нощта. За целта ще бъде изготвен график. Аптеките, които откажат да работят и през нощта ще бъдат санкционирани.

Без денонощна аптека са повечето областни градове на страната.

професор Илко Гетов - председател на Български фармацевтичен съюз: Денонощни аптеки има само в най-големите градове - София, Пловдив, Варна и на изолирани места, като например Враца.

Затова от Здравното министерство предлагат съществуващите аптеки в областните центрове, като Благоевград да дежурят и през нощта по по предварително утвърден график.

За да работи денонощно аптеката трябва да отговаря на определени изисквания.

професор Илко Гетов - председател на Български фармацевтичен съюз: Трябва да има поне четирима магистър-фармацевти. Трябва да има нощно гише, което да е със съответната охрана или ограничен достъп на пациентите до помещението на аптеката. На следващо място - да има видеонаблюдение, да има паник бутон".

Аптеките, които не отговарят на изникванията, трябва да ги пригодят, а това ще увеличи разходите им. В сметките не влизат допълнителните възнаграждения за нощен труд. А ако не спазват графика за дежурства през нощта ще бъдат санкционирани.

проф. Илко Гетов - председател на Български фармацевтичен съюз: Санкцията по отношение на това дали работят денонощно няма да бъде ефективна. Тоест може да се стигне до закриване на аптеки, което е недопустимо.

От фармацевтичния съюз подкрепят идеята, с уговорката че има много детайли за изясняване. Окончателният вариат на предложените промени ще бъде публиуван за обществено обсъждане следващата седмица.