Накъде върви Европейският съюз? 700 милиона евро са отделени в бюджета за роботика. В същото време все по-големите умения на машините поставят много въпроси. Основният е трябва ли да има специален закон за роботите? Вижте мненията.