Единствените материали, които могат да се съхраняват под мостове са за поддръжката на пътищата, обясниха за БНТ от Пътната агенция. Най-често това са пясък, сол и луга за зимната обработка на пътищата. Пожарът на магистрала "Струма" беше предизвикан именно от нерегламентирано използване на пространството под моста. В столицата почти всички такива пространства са отдадени под наем. Какви опасности крие това, провери Карина Караньотова.

Единствено Пътната агенция има право да складира материали под мостовете, намиращи се по републиканската мрежа. През зимата там имат право да паркират и машините за снегопочистване.

инж. Иван Досев, АПИ: В обхвата на пътя се забранява поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или са в резултат от битова или стопанска дейност, която се извършва в съседни имоти.

Ежедневните обходи на пътищата целят да установят именно подобни нарушения. Ако бъдат констатирани - отговорността за почистването е на Пътната агенция.

инж. Иван Досев, АПИ: Когато става въпрос за неща, които са в нашия обхват и ние ги установим, веднага ги отстраняваме или подаваме сигнали към съответните институции, защото има такъв случай, че ние не можем да ги отстраним.

В София почти няма мост, под който да няма сервиз или паркинг, затова попитахме в направление "Архитектура и градоустройство" дали това е законно. След нашето запитване главният архитект Здравко Здравков е помолил всички районни кметове да направят проверка на тези обекти.

Резултат ще има до две седмици. Засега е ясно само, че преди повече от десет години общинският съвет е дал няколко пространства под мостове за нуждите на Центъра за градска мобилност.

Под този за летището има два наказателни паркинга, а третият е отдаден под наем. Кметът на района обясни за БНТ, че това е заварено положение и това вече не се прави. Помещенията под моста на 4-ти километър също са на ЦГМ и са отдадени под наем, а от другата страна има автоцентър. Договорът за използване и на това пространството е отпреди 15 години. В същото време мазилката от моста пада, наемателите се притесняват за клиентите си, но нямат право на ремонт, защото собствеността е общинска.