213 сигнала са получени в Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Те са от различни източници - държавни органи, длъжностни лица и граждани.