Комисията за защита от дискриминация се самосезира по повод приетата с Постановление на Министерски съвет Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Право” и професионална квалификация „юрист”. Наредбата регламентира обучението по специалност „Право” да се осъществява единствено в редовна форма. Това представлява ограничително условие за неопределен, но определяем кръг лица, които искат да се обучават в специалност „Право”, се посочва в доклада на Орлин Колев, член на комисията.