Законът за социалните услуги влиза за първо четене в Народното събрание днес. Той е последният от общо трите нормативни акта, за приемането на които настояваха майките на деца с увреждания.

Законът предвижда създаване на специална Агенция, която да следи как се справят общините и частните организации със социалната грижа у нас. Освен това описва какво заплащане ще получават социалните работници. Законът предвижда и създаване на Национална карта на социалните услуги, която ще отразява конкретните нужди по места и необходимото финансиране за тяхната реализация.