22 паралелки в профилираните гимназии във Варна са закрити, тъй като няма достатъчно желаещи, завършили седми клас, които са поискали да се запишат в тях. Днес бяха обявявени резултатите от първото класиране след седми клас.

Варна

Тази година за Варна бяха предвидени 100 паралелки за профилирана и професионална подготовка, а остават 78. Макар че са заложени професии, които бизнесът в региона търси, няма интерес към гимназиите по текстил и моден дизайн, дървообработване, строителство, архитектура и геодезия и дори към корабните специалности.

От професионалните гимназии най-висок е балът в Гимназията по електротехника. Сред училищата с чуждоезиков профил най-желани са паралелките в „Йоан Екзарх” с немски език. При заявилите профили „математика“ и „чужди езици“ балът е над 35,6 при максимален 36.