Домът за деца, лишени от родителски грижа, "Княгиня Мария-Луиза" в Пловдив ще бъде закрит, а на негово място ще бъде създаден нов Комплекс за социални услуги. Това съобщи в сутрешния блок на БНТ 2 Веселина Ботева - директор на дирекция "Социална политика" в Община Пловдив. Промяната ще бъде гласувана утре на сесия на Общинския съвет.

Пловдив

Част от 60-те деца, които в момента са настанение в дома, ще останат там и ще ползват новите социални услуги, а други ще бъдат върнати в семейна среда.

Веселина Ботева - директор на Дирекция "Социална политика" в Община Пловдив: "Процесът на деинституционализация трябва да завърши 2020-а година. Това е закриване на всички домове за деца и специализирани институции и на тези деца да им бъде предложена една грижа в семейна среда. На мястото на дома "Мария Луиза" предлагаме да бъдат разкрити три нови социални услуги. Два центъра за настаняване от семеен тип, това са защитени пространства, подобни на семейна среда и едно преходно жилище за осем младежи. Самата форма на грижа в Центъра за настаняване от семеен тип предразполага децата наистина да бъдат приучавани да се грижат за себе си, да им се създават навици като във семейна среда, тоест да бъдат подготвени след излизането от социалната услуга за реалния живот.