Общинският съвет в Благоевград реши да закрие микробиологичната лаборатория към онкологичната болница в града, за да се намалят разходите на лечебното заведение. В момента то има над 1 милион и половина лева задължения. Изследванията ще се правят от външна фирма.

Благоевград

Годишно поддържането на микробиологична лаборатория към онклогичната болница струва около 40 000 лв. Ако се сключи договор с външна фирма, която да извършва изследванията разходите ще бъдат намалени до 3 000 лв. Според ръководството закриването на лабораторията няма да повлияе на лечението на пациентите.

Д-р Георги Георгиев, управител на Онкологична болница-Благоевград: По никакъв начин няма да затрудни. Години наред преди 2014 година ние сме го правили по този начин.

В болницата годишно се лекуват около 6 000 пациенти. От управата на лечебното заведение казаха, че финансовите затруднения не се отразяват на грижите, които се полагат за болните. Сключени са договори с фирмите доставчици на лекарства за разсрочено погасяване на задълженията.

Д-р Георги Георгиев, управител на Онкологична болница-Благоевград: Средствата ни да стигат, както за обезпечаване на дейността, така и за заплати, осигуровки и разбира се да покриваме леко, по-леко тези просрочени плащания, които имаме. за сега трудно, е, това е трудна структура.

Според лекари, работещи в болницата е необходимо се търси външно финансиране.

Д-р Владимир Таковски, нач. на отделението по хирургия: Без дотиране от външен източник, имам предвид след като сме общинска болница, общината, болницата не може да трупа дългове. Всички държавни и общински болници в България трупат дългове.

От ръководството на болницата казаха, че в момента извършват анализ на дейността в отделенията и средствата, които се изразходват за лечението на пациенти.