Замърсени дренажни води от рудник "Цар Асен" изтекоха в река Луда Яна. Причината - аварирали помпи на водоема за богати разтвори. Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пазарджик са извършили проверка. Предстои анализ на взетите водни проби в акредитирана лаборатория.

Пазарджик

При замерване експертите установяват наличие на мед над допустимите норми в дренираните води.

Трендафил Велов - главен експерт РИОСВ-Пазарджик
"Започва дрениране пред дренажен колектор и попадане на дренажните води в коритото на река Луда Яна."

Авариралата напорна помпа е заменена с друга, която също не сработила. Оператор на водоема и собственик на насипището е държавното дружество "Еко Медет" - Панагюрище. Ден по-късно е изграден предпазен борд от чували с пясък за повишаване височината на приливната стена.

Трендафил Велов - главен експерт РИОСВ-Пазарджик
"По наше разпореждане е осъществено изпускане на условно чисти води чрез ВЕЦ Черногорово в река Луда Яна, което ще допринесе до разреждане състава на водите"

До момента са взети четири водни проби от различни точки на река Луда Яна. Експертите констатират, че при село Росен няма замърсяване на водите. На оператора, който стопанисва водоема, ще бъдат съставени констативни протоколи и ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. През целия ден екипът ни не откри фирмата за коментар.