Пет търговски обекта за риба на Кооперативния пазар във Варна ще бъдат запечатани за месец заради неиздадени касови бележки. За търговците ще има и парична санкция, като размерът й е от 500 до 2000 лева. Проверките са започнали след подаден сигнал от купувач, че не е получил фискален бон.

Данъчните инспектори са проверили 15 търговци на риба, за които в приходната агенция имало информация, че отчитат подозрително ниски обороти.

Красимир Ангелов -НАП-Варна: При проверките се установи, че при 5 от тях имаме неиздаване на фискални касови бележки, а при трима търговци се установи разлика в касовата наличност.

Въпреки проверките на данъчните инспектори екипът ни установи, че все още има търговци, които си спестяват касовите бележки.

Йовка Дерменджиева: Взехте ли си касов бон? Бон взема ли, май не…..Не ни дадоха. Той престилка обличаше, моташе се нещо.
Константин Станчев: Не съм купувал досега без касов бон. Спрямо мен са коректни, защото иначе се карам много.

Търговците на Рибната борса казват, че са сред най-проверяваните на Кооперативния пазар.

Мария Ковачева – търговец на риба: Инспекция Рибарство – те са почти всеки ден, ДВСК също са много чести, НАП – също. Когато има много работа човек е нормално да допусне там 1-2 лева грешка.

Дистанционното наблюдение на некоректните търговци на риба ще продължи, казват данъчните инспектори и предупреждават, че при повторно нарушение санкциите са по-тежки.