В Oбщините Бургас и Камено започна раздаването на еднократните помощи от 325 лева на семействата, пострадали от наводненията, които взеха и 5 жертви. Първи ще получат помощите си хората, които са с дебитни карти, за останалите изплащането започва в понеделник. Все още има населени места където не са подадени заявления за еднократното подпомагане.

Ливада, Камено

149 са молбите, постъпили в регионалната дирекция за социално подпомагане. От тях одобрените за изплащане на средства са 97. Шест семейства са получили отказ за помощ.Общата сума на помощите е над 31 хиляди лева, като най-много са пострадалите заявили искане за подпомагане в община Бургас.

Много от възрастните хора обаче не знаят, че имат право на помощ, казват пострадали от село Ливада. Служители на отдела за социално подпомагане в Айтос ще пристигнат в кметството, за да помогнат на възрастните хора с попълването на документите.

Ангел Радев, кмет на с. Ливада: В момента социалните са тук, ще попълват молбите, които отговарят на условията.