Започна пролетното подрязване на дърветата в София. В Борисовата градина много от короните са опасни за преминаващите граждани. В Столичната община са изработили план за инвентаризация на тази част от парка, но премахването на опасните дървета ще стане стане едва след обществено обсъждане.

София

Лошото състояние на лесопарковата част от Борисовата градина се дължи най-вече на липсата на поддръжка в течение на десетилетия. Затова миналата година с активното участие на специалисти от Лесотехническия университет започва изготвянето на инвентаризация на всички дървета и изработването на план за поддръжката на парка в рамките на 10 години.

Димитър Данчев, и.д. директор на „Зелена система“
"След 90-та година мероприятията, които са извършвани по лесопарковете, са били с по-малка интензивност и е много належащо в момента изпълнението на тази инвентаризация, за да остане столицата с хубав парк и гора в нейния център."

За да се запази горската част на парка, е необходимо да се премахнат изсъхналите дървета, както и тези, които са надвиснали опасно над алеите. Те ще бъдат заменени с други. Преди да започнат възстановителните работи обаче, ще бъде чуто мнението на гражданите. Общественото обсъждане е насрочено за май.