Започна умъртвяването на 24 500 прасета от промишления свинекомплекс в с. Никола Козлево. Акцията ще продължи няколко дни. Специалните ями, в които ще се заряват животните, са дълбоки над 4 метра и са покрити са с изолационен материал.

Шумен

Умъртвените прасета ще се извозват с камиони, които на влизане и на излизане от свинекомплекса ще бъдат дезинфектирани. Поискано е съдействие и от полицията. Пътят между селата Никола Козлево и Хърсово няма да се затваря. Транспортирането до площадката за заравяне ще става с полицейски патрули.

Ялчън Расим, директор на ОД на МВР-Шумен: Има изградени две КПП-та, както виждате едното е при загробването на животните, а другото е при самия комплекс.

Областният управител на Шумен провери на място дали са изпълнени законовите изисквания и каква е готовността за заравяне на мъртвите животни.

Стефан Желев, областен управител на Шумен: Засега има две ями подготвени. Те няма да са достатъчни. След запълване на тези две, продължават със следващите.

Въпреки че теренът е близо до Хърсово, хората в района не са притеснени, защото водоизточниците на селото са от другата му страна.

Билгине Шюкрю, кмет на с. Хърсово: Всички институции са дали положително становище... Няма никаква опасност, риск за населението също няма. Знаят хората.
Бейзат Сабит: Няма подпочвени води, където да станат поражения и някаква епидемия да почне.

Мястото ще се охранява денонощно от полиция до приключване на ветеринарната акция.