Започна вземането на втори проби от дребни преживни животни в Болярово и част от селата, попадащи в 20-километровата наблюдавана зона около огнищата на чума в Странджа. В обсега на клиничните изследвания попадат стопанствата от общо 36 населени места. Четири ветеринарни екипа работят в различните стопанства. Животновъдите са информирани за извършваните действия.

Болярово

В Болярово се отглеждат общо 1700 овце и кози в 6 стопанства. Единствено във фермата на Ана Петрова от първите проби резултатите са положителни. Останалите стопани съдействат на ветеринарите и се притесняват не от положителни проби, а че това ще забави процесите по отглеждане на животните.

Николай Димов: Вземане на проби и да се приключва със всичко. Не може да седим под напрежение месец-два. Животни искат приготвяне за зимата, бали, фуражи, а ние бездействаме... Загубите от млекото, месец и половина някъде, над 15 тона млеко съм загубил.
Георги Гочев: Прави сметка 80 животни, 30 дена колко са. Те не са затворени, но не можем да продадем нищо. Всичко ни е на ясла.

В следобедните часове ветеринарите ще направят пореден опит да вземат проби и от стопанството на Ана Петрова. Около фермата й все още има доброволци, които повече от седмица подкрепят исканията й.