В дипломатическите представителства на България извън Европейския съюз също са разкрити секции за гласуване. Мнозинството от българите там обаче не могат да дадат своя вот, тъй като не изпълняват условието за уседналост в страна от Европейския съюз. Наши зрители съобщават, че изборите в посолството ни са стартирали, но засега активността е много ниска. "Изборите едва сега започват" коментират членовете на избирателната комисия. Забавяната активност може да се обясни и с провеждащия се в момента канадски маратон и движението на много места е блокирано.

© Лиляна Каравачева