Столичната пътна полиция и неправителствени организации започват акция за измерване на изгорелите газове на автомобилите в София.

Чрез газ анализатори ще се измерват емисиите, отработени газове на движещите се коли на някои от входовете и изходите на града. Неизправните превозни средства ще бъдат санкционирани от органите на реда.

Акциите за измерване на отработени газове ще продължават регулярно през годината. Целта е да се насочи общественото внимание към проблема със замърсяването на въздуха с вредни емисии от транспорта, които са една от основните причини за високите нива на замърсяване на въздуха в градовете.