Новият кабел, който ще пренася енергия с високо напрежение, ще свърже подстанция "Варна" с подстанция "Бургас". По този начин ще се осигури преносът на 1500 MW енергия. Проектът решава основните инфраструктурни нужди за стабилизиране захранването и напреженията в района на морската столица след извеждането от експлоатация на блоковете в ТЕЦ "Варна".