Днес започва изплащането на пенсиите за декември.Пенсионерите, чиито пенсии или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите е до 300 лева, ще получат и коледна добавка от 40 лева.