С нов размер са тези, свързани с трудова дейност, отпуснати до края на миналата година. Те се увеличават с 3, 8 на сто.

Прилага се и нов минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, тя става 207 лева и 60 стотинки. Социалната пенсия за старост също е преизчислена и вече ще бъде 125 лева и 58 стотинки.