20 души са предложени от различните парламентарни партии за членове на Централната избирателна комисия.

© Цветелина Катанска

На извънредно заседание на правната комисия към парламента ще бъдат изслушани всички 20 кандидати за членове на ЦИК. За постовете са предложени:

Ивайло Ивков

Кристина Стефанова

Катя Иванова

Савинч Солакова

Ерхан Чаушев

Бойчо Арнаудов

Таня Йосифова

Силва Дюкянджиев

Николай Николов

Силвия Стойчева

Емил Войнов

Цветанка Георгиева

Таня Цанева

Стефка Стоева

Георги Бахано

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

Алексанър Андреев

Мирослав Джеров

Димитър Димитров

Всяка партия в рамките на пет минути представя своите кандидати, а след това самите те представят визията си за работа на избирателната комисия.

За председател е предложен конституционният съдя Стефка Стоева.

Нито един от кандидатите няма принадлежност към Държавна сигурност е показала проверка.