Мобилна станция на Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда в Пловдив ще измерва от днес качеството на атмосферния въздух в село Труд. Местните жители цяла година протестираха срещу замърсяването от близката биоцентрала. За това станцията е поставена до съоръжението. Набирането на проби ще продължи 13 денонощия.

Труд, Марица

В отговор на множеството сигнали Регионалната инспекция реши да прави мониторинг на качеството на въздуха четири пъти в годината.

Първото и второто измервания, проведени от 1-ви до 15-и март 2017 г. и от 19-и май до 2-ри юни 2017 г., показват спазване на всички норми по показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух.

Станцията е отчела превишение на среднонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател фини прахови частици под 10 микрона само през първото денонощие от първото измерване, което е вследствие на отоплението с твърди горива в домакинствата в населеното място. През второто измерване няма превишения на измерваните показатели.