Днес ще започне ремонта и на Източната тангента на София. Това е участъкът от изхода от София към магистрала "Тракия" до детелината на изхода към магистрала "Хемус". Четирилентовите платна на Източната тангента са изградени преди десетилетия и оттогава не са ремонтирани.