Учениците трябва да подадат заявления с желаните от тях паралелки в т.нар. училища-гнезда в цялата страна. Те трябва да носят със себе си и удостоверение за завършен 7 клас, служебна бележка с оценките от изпитите, акт за раждане на ученика и копие от медицинско свидетелство за кандидатстващите в професионални гимназии. Класирането ще бъде извършено електронно. Резултатите от първия етап ще станат ясни до 27 юни.