Това е един от най-мащабните проекти, който Столичната община реализира вече трета година.

Това е четвъртият сезон за залесяване на новата гора на София. Тя предвижда тук да порастат 135 хиляди дървета. Това са бук, липа и акация. Днес 500 дръвчета акация се засаждат от доброволци.

Гората е част от над 100 мерки на Столична община за подобряване на качеството на въздуха. Предвижда се около София да се направи един зелен филтър.

Вчера беше изнесен доклад на Европейската комисия, според който България е сред първите държави по смъртност вследствие на мръсния въздух. Най-вече от фини прахови частици заради вредните газове от автомобилите и отоплението на битово гориво.

Вече 30 хиляди дръвчета са хванали корен в новата гора на София.