Община Пловдив започна да отчуждава недвижими имоти във връзка с началото на реконструкцията и разширението на Голямоконарско шосе. Ще бъдат отчуждени над 50 имота на територията на община Пловдив от булевард „Дунав“ до границата с община Марица.

Пловдив

Изграждането на шосето е един от приоритетите за града Пловдив. Това е проект, насочен към икономическото развитие на региона, чиято реализация е от голямо значение, защото тук са съсредоточени индустриални предприятия, в които работят хиляди граждани. Пътят е и входна артерия към Пловдив от магистрала „Тракия“.

Разширяването на пътя ще даде нов тласък на бизнеса в Северната индустриална зона, ще се подобри безопасността и мобилността на населението, като се даде приоритет на градския транспорт, велосипедни и пешеходни алеи. В бюджета на Община Пловдив за тази година са заделени 3 милиона лева за отчуждаване. Освен по „Голямоконарско шосе“ се планират отчуждавания по булевард „Васил Априлов“, „Северен” и за пътен възел „Модър - Царевец”.