От днес започва основен ремонт на Професионалните гимназии по икономика и по дървообработване и горско стопанство във Варна. Обновяването им ще стане с европейски средства по проект “Модернизация на образователната структура” и ще струва почти 2,8 милиона лева.

Варна

Близо 1300 ученици от Основно училище “Антон Страшимиров” и от Професионалната гимназия по икономика ”Д-р Иван Богоров” бяха преместени в друго учебно заведение, тъй като общата им сграда ще бъде изцяло обновена. Днес те започнаха втория учебен срок в училище “Стоян Михайловски”. С европейски пари ще бъде ремонтирана и сградата на Професионалната гимназия по дървообработване и горско стопанство ”Николай Хайтов” във Варна.

Елена Кенарова - началник-отдел “Образование” към дирекция “Образование и младежки дейности” - Община Варна : "Там ремонтните дейности ще се извършват по корпуси. Това позволява да стане преместване и такава организация на учебния процес, че да не се налага извеждане на учениците и настаняването им в друго училище.”

С парите от проекта сградата ще бъде ремонтирана основно, ще бъде изграден и нов учебно-производствен корпус с работилници за практика, компютърна зала и библиотека.

Мария Георгиева – директор на Професионалната гимназия по дървообработване и горско стопанство “Д-р Иван Богоров” : “Нашите ученици да учат при съвременни условия, тъй като там ще обособим кабинети за всички професии и специалности, по които обучаваме.”

Срокът за приключването на ремонтите в училищата е до юни 2019 година.