Близо 6 милиона лева ще бъдат вложени в рехабилитацията на уличната мрежа в община Балчик. Договорът за изпълнение на проекта за ремонтите вече е подписан.

Балчик

Мярката е в изпълнение на Програмата за развитие на селските райони и ще бъде изпълнявана в 15 общини в страната. Ремонтът в Балчишко ще засегне близо 14 километра общински пътища в три малки кметства. Това са отсечките между селата Царичино и Гурково, Стражица с пътя за Добрич и връзката между селата Одърци, Храброво, Бобовец и Стражица. Предвидените дейности включват ремонт на пътното платно и съоръженията, възстановяване на отводнителните канали, монтиране на нови пътни знаци и поставяне на стоманени предпазни огради.