Започва ремонт на пътната мрежа в Община Велики Преслав. Средствата са осигурени от бюджета на общината, а ремонтните дейности са поверени на шуменска фирма. Асфалтови кърпежи ще бъдат направени по 5 улици във Велики Преслав и по още 20 улици в 9 села.

Велики Преслав

От общината са предвидили 119 000 лв. за текущи ремонти, като 66 от тях са приходи от продажби на общинско имущество. Останалите 53 000 лв. идват от собствени приходи. Още 29 000 лв. са заложени в бюджета на Община Велики Преслав за неотложни асфалтови кърпежи, възникнали инцидентно. Предвидени са и над 260 000 лв. за финансиране на ремонти и проектиране на детски и спортни площадки, водопровод и основен ремонт на мост при село Миланово.