Започва 14-то издание на Седмица на устойчивата енергия. Събитието е инициатива на Европейската комисия и е посветено на възобновяемите енергийни източници и ефективното използване на енергията в Европа.

Статистиката показва, че сградите са потребители на 40% от консумираната енергия, от които 75% за отопление и охлаждане и само 25% за топла вода, електричество и уреди.

И още - замяната на 5 обикновени крушки с такива, които имат ниско енергийно потребление, води на годишна база до намаляване на емисиите на парникови газове с 340 кг - толкова, колкото 34 дървета абсорбират за 1 година.