В Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград започва редовната изпитна сесия. Днес са изпитите по български език, математика, история и география. Кандидат-студенти не липсват, а сред най-предпочитаните специалности тази година е педагогика.

Благоевград

Около 600 кандидат-студенти ще се явят на конкурсните изпити, останалите кандидати ще разчитат на оценката си от матурите.

Проф. д-р Антони Стоилов, зам.-ректор "Образователни дейности": Най-висок е интересът за изпита по български език, това е обяснимо, защото той се оказа входно ниво за огромна част от специалностите в университета. Най-нисък е интересът към кандидат студентския изпит по математика. Математиката, както всички знаем е специфична, трудна наука.

Според специалисти трябва да има строг подбор на младежите, които са избрали да изучават педагогически дисциплини.

Проф. д-р Антони Стоилов, зам.-ректор "Образователни дейности": Там трябва действително да попадат само хора, които действително искат това да работят, и не само да го искат, но и да притежават необходимите компетентности, необходимите умения.

Кандидат-студентите, издържали успешно приемните изпити днес, ще могат да подават документи за прием в избраните от тях специалности от 17 юни до 5 юли.